Universities popularity ranking in Ukrainian Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.04
# Title Popularity
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2Львівський національний університет імені Івана Франка
3Національний університет «Львівська політехніка»
4Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
6Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
7Національний університет «Києво-Могилянська академія»
8Національний університет «Острозька академія»
9Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
10Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
11Національний авіаційний університет
12Гарвардський університет
13Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
14Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
15Київський університет імені Бориса Грінченка
16Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
17Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
18Національний університет біоресурсів і природокористування України
19Волинський національний університет імені Лесі Українки
20Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
21Національний університет «Одеська юридична академія»
22Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
23Національний університет державної податкової служби України
24Київський національний торговельно-економічний університет
25Оксфордський університет
26Західноукраїнський національний університет
27Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
28Кембриджський університет
29Ягеллонський університет
30Київський національний лінгвістичний університет
31Український католицький університет
32Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
33Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
34Буковинський державний медичний університет
35Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
36Національний університет харчових технологій
37Міжрегіональна академія управління персоналом
38Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
39Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
40Київський національний університет будівництва і архітектури
41Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
42Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
43Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
44Український вільний університет
45Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
46Національний університет водного господарства та природокористування
47Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
48Національна академія державного управління при Президентові України
49Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
50Івано-Франківський національний медичний університет
51Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
52Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
53Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
54Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
55Національна академія Національної гвардії України
56Київський міжнародний університет
57Київський національний університет технологій та дизайну
58Болонський університет
59Московський державний університет імені М. В. Ломоносова
60Національний лісотехнічний університет України
61Массачусетський технологічний інститут
62Національний університет фізичного виховання і спорту України
63Ужгородський національний університет
64Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
65Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка
66Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
67Стенфордський університет
68Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
69Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
70Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка
71Донецький національний університет імені Василя Стуса
72Львівський державний університет внутрішніх справ
73Єльський університет
74Львівська національна академія мистецтв
75Таємний український університет
76Вінницький національний технічний університет
77Український державний університет залізничного транспорту
78Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
79Львівський торговельно-економічний університет
80Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика
81Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
82Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
83Національний транспортний університет
84Запорізький національний університет
85Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
86Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
87Рівненський державний гуманітарний університет
88Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
89Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
90Національна академія мистецтв України
91Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
92Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
93Сумський державний університет
94Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
95Харківський національний медичний університет
96Чорноморський національний університет імені Петра Могили
97Хмельницький національний університет
98Карлів університет
99Національний університет «Чернігівська політехніка»
100Одеський національний медичний університет
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>