Universities popularity ranking in Ukrainian Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.5
# Title Popularity
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2Львівський національний університет імені Івана Франка
3Національний університет «Львівська політехніка»
4Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
5Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
6Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
7Національний університет «Києво-Могилянська академія»
8Національний університет «Острозька академія»
9Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
10Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
11Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
12Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
13Національний авіаційний університет
14Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
15Гарвардський університет
16Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
17Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
18Національний університет біоресурсів і природокористування України
19Волинський національний університет імені Лесі Українки
20Державний торговельно-економічний університет
21Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
22Національний університет «Одеська юридична академія»
23Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
24Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
25Державний податковий університет
26Оксфордський університет
27Західноукраїнський національний університет
28Ягеллонський університет
29Український католицький університет
30Кембриджський університет
31Київський національний лінгвістичний університет
32Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
33Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
34Буковинський державний медичний університет
35Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
36Національний університет харчових технологій
37Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба
38Міжрегіональна академія управління персоналом
39Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
40Київський національний університет будівництва і архітектури
41Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
42Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
43Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
44Український вільний університет
45Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
46Національна академія державного управління при Президентові України
47Національний університет водного господарства та природокористування
48Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
49Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
50Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
51Івано-Франківський національний медичний університет
52Київський національний університет технологій та дизайну
53Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
54Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
55Київський міжнародний університет
56Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
57Національна академія Національної гвардії України
58Болонський університет
59Національний лісотехнічний університет України
60Массачусетський технологічний інститут
61Ужгородський національний університет
62Московський державний університет імені М. В. Ломоносова
63Національний університет фізичного виховання і спорту України
64Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
65Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка
66Стенфордський університет
67Донецький національний університет імені Василя Стуса
68Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
69Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
70Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
71Таємний український університет
72Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка
73Єльський університет
74Львівський державний університет внутрішніх справ
75Львівська національна академія мистецтв
76Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
77Львівський торговельно-економічний університет
78Вінницький національний технічний університет
79Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
80Український державний університет залізничного транспорту
81Національний університет охорони здоров'я України імені Платона Шупика
82Національний транспортний університет
83Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
84Державний університет «Житомирська політехніка»
85Запорізький національний університет
86Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
87Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
88Рівненський державний гуманітарний університет
89Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
90Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
91Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
92Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
93Національна академія мистецтв України
94Сумський державний університет
95Чорноморський національний університет імені Петра Могили
96Хмельницький національний університет
97Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
98Харківський національний медичний університет
99Карлів університет
100Національний університет «Чернігівська політехніка»
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>