Universities popularity ranking in Czech Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.6

Popular articles in all the time (1-100)

# Title Popularity
1Univerzita Karlova
2Masarykova univerzita
3Harvardova univerzita
4České vysoké učení technické v Praze
5Vysoká škola ekonomická v Praze
6Univerzita Palackého v Olomouci
7Oxfordská univerzita
8Mendelova univerzita v Brně
9Vysoké učení technické v Brně
10Yaleova univerzita
11Česká zemědělská univerzita v Praze
12Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
13Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
14Sorbonna
15Univerzita v Cambridgi
16Massachusettský technologický institut
17Západočeská univerzita v Plzni
18Janáčkova akademie múzických umění
19Akademie múzických umění v Praze
20Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
21Lomonosovova univerzita
22Princetonská univerzita
23Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
24Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
25Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
26Technická univerzita v Liberci
27CEVRO Institut
28Metropolitní univerzita Praha
29Univerzita obrany
30Stanfordova univerzita
31Ostravská univerzita
32Veterinární univerzita Brno
33Kolumbijská univerzita
34Univerzita Hradec Králové
35Univerzita Jana Amose Komenského Praha
36Univerzita Pardubice
37Boloňská univerzita
38Vysoká škola politická ústředního výboru Komunistické strany Československa
39Vysoká škola finanční a správní
40Univerzita Komenského v Bratislavě
41Slezská univerzita v Opavě
42Kalifornský technologický institut
43Policejní akademie České republiky v Praze
44Jagellonská univerzita
45Vídeňská univerzita
46Pařížská univerzita
47Panevropská vysoká škola
48Pensylvánská univerzita
49Vojenská akademie v Brně
50Cornellova univerzita
51Kalifornská univerzita v Berkeley
52Vysoká škola podnikání a práva
53Humboldtova univerzita
54Brownova univerzita
55Univerzita Heidelberg
56University of New York in Prague
57Žilinská univerzita v Žilině
58London School of Economics
59ŠKODA AUTO Vysoká škola
60University College London
61B.I.B.S.
62Vysoká škola polytechnická Jihlava
63Spolková vysoká technická škola v Curychu
64Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
65Univerzita v St Andrews
66Newyorská univerzita
67Vysoká škola Karla Engliše
68Německá univerzita v Praze
69Královské botanické zahrady (Kew)
70Kalifornská univerzita v Los Angeles
71Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti
72Institut d'études politiques de Paris
73Londýnská univerzita
74Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě
75Dartmouth College
76Georgetownská univerzita
77Hebrejská univerzita v Jeruzalémě
78Chicagská univerzita
79Univerzita Johnse Hopkinse
80Unicorn University
81Univerzita al-Azhar
82Lipská univerzita
83Padovská univerzita
84Šanghajský žebříček
85Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově
86Západomoravská vysoká škola Třebíč
87Vysoká škola múzických umění v Bratislavě
88King's College London
89Open University
90Středoevropská univerzita
91Vysoká škola NEWTON
92Academia Istropolitana
93Svobodná univerzita Berlín
94Vysoká škola báňská (Příbram)
95Edinburská univerzita
96Vysoká škola aplikovaného práva
97Klášter Heiligenkreuz
98Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
99Akademie Huspol
100Slovenská technická univerzita v Bratislavě
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>