Events popularity ranking in Min Nan Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.6

Popular articles in all the time (1-100)

# Title Popularity
12000 nî
2Chhit-goe̍h-pòaⁿ
3Kha-kiû
4Olympic Ūn-tōng-hoē
5Sèng-tàn-cheh
6Oa̍t-lâm Chiàn-cheng
7Lé-sio̍k
8Nâ-kiû
9Lâm-pak Chiàn-cheng
10Open Mic UK
1112 goe̍h 8 ji̍t
12FIFA Sè-kài Poe
13Si̍p-jī-kun
14Peng-kiû
15Peh-goe̍h-cheh
16Lô-tōng-cheh
172006 nî FIFA Sè-kài Poe
182010 nî Tang-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
19Tang-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
202010 nî FIFA Sè-kài Poe
21Gō͘-ji̍t-cheh
22Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
23Pah-nî Chiàn-cheng
24Napoléon Chiàn-cheng
252014 nî FIFA Sè-kài Poe
26Krym Chiàn-cheng
272014 nî Tang-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
28Chhit-niû-má-seⁿ
291992 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
30Wimbledon Kím-phiau-sài
31Sèng Patrick Ji̍t
32Peh-cha̍p-nî Chiàn-cheng
33Formula 1
34Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ
351600 nî
362010 nî Siōng-hái Sè-kài Phok-lám-hoē
37Hân Chiàn
38Davis Cup
39Khai-chai-cheh
40Lio̍k-sù sū-kiāⁿ
41Chhun
42Gú-giân-lia̍t-sū-ji̍t
43Chhiu
44Siau-iâu Im-ga̍k-chè
45Sè-kài Ūn-tōng-hōe
46A-la-pek ê Chhun-thiⁿ
47Koâⁿ-thiⁿ
48Joa̍h-thiⁿ
49Tāi Tang-a Chiàn-cheng
50Su-lī-a Lōe-chiàn
51Jia̍t-lân-jia Siâⁿ Pau-ûi-chiàn
52Tang-chì
53Phó͘-Hoat Chiàn-cheng
542008 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
55Phó͘-cha
56Thài-pêng-iûⁿ Chiàn-cheng
57Tiong-Ji̍t Chiàn-cheng
58Saⁿ-cha̍p-tang Chiàn-cheng
592012 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
602022 nî Lō͘-se-a chhim-lio̍k Ukraina
612016 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
62Tâi-oân Bí-su̍t Tián-lám-hōe
63Kok-Kiōng Lāi-chiàn
64Bí-kok chóng-thóng soán-kí
652018 nî FIFA Sè-kài Poe
66Chhit-nî Chiàn-cheng
67Se-pan-gâ Lōe-chiàn
68Hoán-tùi Tô-hoān Tiâu-lē Siu-tēng Chhó-àn Ūn-tōng
69Kí-iú E-loān
701812 nî Chiàn-cheng
71Iraq Chiàn-cheng
721972 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
73Kap-ngó͘ Chiàn-cheng
74Tē-kiû-ji̍t
75Yemen Lōe-chiàn
76Super Bowl
772021 nî chhiong-kek Bí-kok Kok-hōe Gī-sū-tn̂g sū-kiāⁿ
78Tē 2 Chhù A-phiàn Chiàn-cheng
79Reconquista
80Afghanistan Chiàn-cheng (1979 nî – 1989 nî)
811908 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
821980 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
832018 nî Tang-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
84Eng-lân Lōe-chiàn
85Jîm-sîn E Loān
862000 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
872004 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
88Lō͘-se-a Lōe-chiàn
89Bû-bêng Chiú-ún-chiá
90Tōa Pak-hng Chiàn-cheng
911996 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
92Se-pan-gâ Kè-sêng Chiàn-cheng
93Hō͘-sòaⁿ Kek-bēng
94Gettysburg Ián-káng
951988 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
96Ji̍t-Lō͘ Chiàn-cheng
971936 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
98Wissembourg Chiàn-tò͘ (1870 nî)
99Suez Gûi-ki
1001964 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>