Television series popularity ranking in Min Nan Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.04
# Title Popularity
1Doctor Who
2Sex and the City
3X Tóng-àn
4House, M.D.
5Teletubbies
6Farscape
7Xena: Warrior Princess
8Hanada Syônen Si
9Game of Thrones
10The Big Bang Theory
11Thunderbolt Fantasy Tong-lî Kiàm-iû-kì
12Bú Bī-liông Thoân-kî
13Tom and Jerry
14Legal High
15Avatar: The Last Airbender
16Lōng-bān Moá Chhù
17Liv and Maddie
18Chú-kun ê thài-iông
19Stranger Things
20Lân-lêng-ông (tiān-sī)
21Kam-bī Jîn-seng
22Chi̍t Ki Mûi
23Iân-hi Kong-lio̍k
24Dragon Zakura
25Vikings
26Suh-ka-lò͘ (tiān-sī-kio̍k)
27MacGyver
28Thài-iông ê Hō͘-è
29Dexter's Laboratory
30Phek-le̍k Pò͘-tē-hì
31Bí-goa̍t-toān
32Chong-gē Goán Hún Tāi
33Lán kap Ok ê Kū-lî
34Dora Thàm-hiám-ka
35Aibô
36Narcos
37Syomuni
38Zenkai Girl
39Tāi Chióng-kim
40Oa! Tân Î-kun
41Huzi Tiān-sī-tâi Pài-sì Kio̍k-tiûⁿ
42Unnatural
43Parks and Recreation
44Samurai Jack
45City Hunter (SBS)
46Aisiteiru to Itte Kure
47Kúi-chiaⁿ (tiān-sī-kio̍k)
48Barney & Friends
49SASUKE
50Hái-sîn (KBS)
51Chi̍t Pé Chheng (tiān-sī-kio̍k)
52Koizora (sió-suat)
53Ngó͘ Khó-lêng Put-hōe Ài Lí
54Chhiah-tō ê Lâm-chú
55Cow and Chicken
56Tāi Sî-tāi
57Ka Hô Bān-sū Heng (2010 nî tiān-sī-kio̍k)
58Sêng-kun-koán Scandal
59Chheng-chheng Hô-pian Chhó
60Hoa Chhian-kut
61Goā-kho I-su Bong Dal-hee
62Jû-ì-toān
63Thong Sè-kan taⁿ ū Kúi
64Hoân-chu-keh-keh
65Tùi Chhiⁿ-sîn lâi ê Lí
66Goe̍h ê Loân-jîn - Pō͘-pō͘ Kiaⁿ-sim Lê
67Tiong-kok Tiong-iong Tiān-sī-tâi Chhun-cheh Liân-hoan Boán-hōe
68Pāng-kiû Tāi-liân-bêng
69Trick (Tiān-sī-kio̍k)
70Sai-lāi Jîn-chhe
71Hō͘-kiong Chin-koân-toān
72Nâ-sek Hái-iûⁿ ê Thoân-soat
73Su-jīm-tông, Kng ê Ji̍t-kì
74Phài-khián ê Jîn-keh
75Bī-seng
76Mûi-hoa Lo̍k
77Bâ-chùi Hong-pō
78Pài-gō͘ Night Drama
79Sia̍t-chiam Siōng tek Tiong-kok
80Put-bia̍t ê Lí Sùn-sîn
81Pah-nî ê Sin-pū
82TV Champion
83Chhiau-kip Piàn-piàn-piàn
84Ku-lí (iáⁿ-chi̍p)
85Coffee Prince 1 hō Tiàm
86Sì-go̍eh ê Kiss
87Huruhata Ninzaburô
88Lí ê Kiáⁿ M̄ Sī Lí ê Kiáⁿ
89The Newsroom
90Hóe-sîn ê Ba̍k-sái
91Thian-hā Lú-jîn-sim
92Sin-peng Ji̍t-kì
93Clyde and Willis
94Basketball
95Ho̍k-o̍ah (KBS)
96Kí-tō͘ Se̍k-iông Hông
97London Hearts
98Itaewon Class
99Ài ê Siuⁿ Pek Kàng-lo̍h
100Pah-nî Kò͘-sū
1-100 | 101-200 > >>