Citation index in Min Nan Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.5

This page contains the most cited articles of Min Nan Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).

# Title Local citations
1 Kok-ka
2 Keng-hūi-tō͘
3 Jîn-kháu
4 Sî-khu
5 Hā-sî-kan
6 Chng-thâu
7 Iran
8 UTC+02:00
9 Pho-lân
10 Biān-chek
11 UTC+01:00
12 Jîn-kháu bi̍t-tō͘
13 UTC+03:00
14 Bakhsh
15 Pho-su-gí
16 Iran ê séng
17 Iran ê kūn
18 Dehestan (hêng-chèng-khu)
19 UTC+03:30
20 UTC+04:30
21 Iran ê chng-thâu
22 Pho-lân ê séng
23 Powiat
24 Gmina
25 Tiong Au-chiu Sî-kan
26 Pho-lân ê chng-thâu
27 Bí-kok
28 Hoat-kok
29 Département
30 Hoat-kok ê tōa-khu
31 Hoat-kok ê kong-siā
32 Ukraina
33 Kūn (Bí-kok)
34 Ukraina-gí
35 Ukraina ê chiu
36 Ukraina ê koān
37 Ukraina ê chū-lo̍h
38 Bí-kok ê chiu
39 Lietuva
40 Lietuva ê tiúⁿ-ló-khu
41 Lietuva ê chū-tī-thé
42 Lietuva ê kūn
43 Lietuva ê chng-thâu
44 Lō͘-se-a
45 Lō͘-se-a-gí
46 Lō͘-se-a ê liân-pang chú-thé
47 Lō͘-se-a ê koān
48 Eng-gí
49 Lō͘-se-a ê só͘-chāi hun-lūi
50 Í-tāi-lī
51 Chesko
52 Eng-lân
53 Thó͘-ní-kî
54 Ìn-tō͘
55 Siâⁿ-chhī
56 Estonia
57 Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
58 Masovia Séng
59 Séng-kip kong-lō͘
60 Kok-ka lia̍t-toaⁿ
61 Tek-kok
62 Liân-ha̍p Ông-kok
63 Hô-lân
64 Tek-kok ê kūn
65 Hô-lân ê séng
66 Í-tāi-lī ê tōa-khu
67 Comune
68 Italia ê séng
69 Kok-li̍p Thóng-kè-ha̍k Gián-kiù-só͘
70 Se-pan-gâ
71 Se-pan-gâ ê municipio
72 Romania
73 Se-pan-gâ ê séng
74 Chú-khoân kok-ka
75 Chū-tī siā-lí
76 Pa-se
77 Hông-gâ-lī
78 Kerman Séng
79 Í-tāi-lī-gí
80 Bulgaria
81 Tōa Pho-lân Séng
82 Ji̍t-pún
83 Ìn-nî
84 Sūi-tián
85 Thó͘-ní-kî ê séng
86 Türkiye ê koān
87 Pa-se ê chū-tī-thé
88 Tâi-oân
89 Eng-lân ê tōa-khu
90 Bîn-chèng kàu-khu
91 Bulgaria ê chiu
92 Bulgaria-gí
93 Bulgaria ê koān
94 Tek-kok ê hêng-chèng-khu
95 Łódź Séng
96 Tek-kok ê kong-siā
97 Ìn-tō͘ ê hêng-chèng-khu
98 Län
99 Virtual International Authority File
100 Estonia ê koān
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>