Citation index in Min Nan Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.04
# Title Local citations
1 Kok-ka
2 Keng-hūi-tō͘
3 Jîn-kháu
4 Sî-khu
5 Joa̍h-tang sî-kan
6 Chng-thâu
7 Iran
8 UTC+02:00
9 Pho-lân
10 Biān-chek
11 UTC+01:00
12 Jîn-kháu bi̍t-tō͘
13 UTC+03:00
14 Bakhsh
15 Pho-su-gí
16 Iran ê séng
17 Iran ê kūn
18 Dehestan (hêng-chèng-khu)
19 UTC+03:30
20 UTC+04:30
21 Iran ê chng-thâu
22 Pho-lân ê séng
23 Powiat
24 Gmina
25 Pho-lân ê chng-thâu
26 Tiong-pō͘ Au-chiu Sî-kan
27 Bí-kok
28 Hoat-kok
29 Département
30 Hoat-kok ê tōa-khu
31 Hoat-kok ê kong-siā
32 Ukraina
33 Kūn (Bí-kok)
34 Ukraina-gí
35 Ukraina ê chiu
36 Ukraina ê koān
37 Ukraina ê chū-lo̍h
38 Bí-kok ê chiu
39 Lietuva
40 Lietuva ê tiúⁿ-ló-khu
41 Lietuva ê chū-tī-thé
42 Lietuva ê kūn
43 Lietuva ê chng-thâu
44 Lō͘-se-a
45 Lō͘-se-a-gí
46 Lō͘-se-a ê liân-pang chú-thé
47 Lō͘-se-a ê koān
48 Eng-gí
49 Lō͘-se-a ê só͘-chāi hun-lūi
50 Í-tāi-lī
51 Chesko
52 Eng-lân
53 Thó͘-ní-kî
54 Siâⁿ-chhī
55 Estonia
56 Masovia Séng
57 Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
58 Kok-ka lia̍t-toaⁿ
59 Tek-kok
60 Liân-ha̍p Ông-kok
61 Hô-lân
62 Tek-kok ê kūn
63 Hô-lân ê séng
64 Í-tāi-lī ê tōa-khu
65 Comune
66 Italia ê séng
67 Kok-li̍p Thóng-kè-ha̍k Gián-kiù-só͘
68 Se-pan-gâ ê municipio
69 Se-pan-gâ
70 Romania
71 Se-pan-gâ ê séng
72 Chú-khoân kok-ka
73 Chū-tī siā-lí
74 Pa-se
75 Hông-gâ-lī
76 Kerman Séng
77 Í-tāi-lī-gí
78 Bulgaria
79 Tōa Pho-lân Séng
80 Ìn-nî
81 Sūi-tián
82 Thó͘-ní-kî ê séng
83 Türkiye ê koān
84 Pa-se ê chū-tī-thé
85 Eng-lân ê tōa-khu
86 Bîn-chèng kàu-khu
87 Ìn-tō͘
88 Ji̍t-pún
89 Tâi-oân
90 Bulgaria ê chiu
91 Bulgaria-gí
92 Bulgaria ê koān
93 Tek-kok ê hêng-chèng-khu
94 Łódź Séng
95 Tek-kok ê kong-siā
96 Ìn-tō͘ ê hêng-chèng-khu
97 Län
98 Estonia ê koān
99 Estonia ê chū-tī-thé
100 Bashkortostan
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>