Citation index in Vietnamese Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.5

This page contains the most cited articles of Vietnamese Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).

# Title Local citations
1 Họ (sinh học)
2 Bộ (sinh học)
3 Phân loại sinh học
4 Giới (sinh học)
5 Chi (sinh học)
6 Danh pháp hai phần
7 Loài
8 Lớp (sinh học)
9 Ngành (sinh học)
10 Động vật
11 Động vật Chân khớp
12 Thực vật
13 Côn trùng
14 Thực vật có hoa
15 Thực vật hai lá mầm thật sự
16 International Plant Names Index
17 Múi giờ
18 Bộ Cánh vẩy
19 Bướm đêm
20 Bọ cánh cứng
21 Quy ước giờ mùa hè
22 Wikispecies
23 UTC+02:00
24 Quốc gia
25 Thực vật một lá mầm
26 Wayback Machine
27 Tỉnh (Pháp)
28 Mật độ dân số
29 Danh sách quốc gia có chủ quyền
30 Hoa Kỳ
31 Pháp
32 Cao độ
33 Sách đỏ IUCN
34 Ngành Dương xỉ
35 ISBN
36 Danh pháp đồng nghĩa
37 Thị trưởng
38 UTC+03:00
39 Phân ngành
40 Động vật có dây sống
41 Nhánh hoa Hồng
42 Thổ Nhĩ Kỳ
43 Giờ Đông Âu
44 Giờ mùa hè Đông Âu
45 Tình trạng bảo tồn
46 Bộ Cánh màng
47 Nhện
48 Việt Nam
49 Động vật Chân kìm
50 Lớp Hình nhện
51 Arachnomorpha
52 Bướm đêm Geometer
53 Vùng của Pháp
54 Polyphaga
55 Bộ Măng tây
56 INSEE
57 Quận của Pháp
58 Tổng của Pháp
59 Phân cấp hành chính Thổ Nhĩ Kỳ
60 Tông (sinh học)
61 Quốc kỳ Pháp
62 Danh sách mã bưu chính ở Pháp
63 Xã của Pháp
64 Ấn Độ
65 UTC+01:00
66 Giờ chuẩn Trung Âu
67 Ruồi
68 Noctuidae
69 Tiếng Anh
70 Họ Xén tóc
71 Ngành Rêu
72 Rêu
73 Bộ Cúc
74 Lớp Chân bụng
75 Tiểu bang Hoa Kỳ
76 Chrysomeloidea
77 Trung Quốc
78 Họ Cúc
79 UTC−05:00
80 Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ
81 Giờ mùa hè Trung Âu
82 Họ Lan
83 Đức
84 Tropicos
85 DOI
86 Kilômét vuông
87 Bryopsida
88 Làng
89 Múi giờ miền Trung (Bắc Mỹ)
90 Nhật Bản
91 Bộ Đậu
92 Erebidae
93 Vườn Bách thảo Missouri
94 Họ Đậu
95 UTC+05:30
96 Bộ Hòa thảo
97 Giờ chuẩn Ấn Độ
98 Polypodiopsida
99 Phân cấp hành chính Ấn Độ
100 Nhân khẩu Pháp
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>