Citation index in Vietnamese Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.6

This page contains the most cited articles of Vietnamese Wikipedia. One citation means that some Wikipedia article has a hyperlink to a given article. Here only unique links counts - even if there are two or more links from the same article, it counts as one wikilink (one citation).

# Title Local citations
1 Họ (sinh học)
2 Bộ (sinh học)
3 Phân loại sinh học
4 Giới (sinh học)
5 Chi (sinh học)
6 Danh pháp hai phần
7 Loài
8 Lớp (sinh học)
9 Ngành (sinh học)
10 Động vật
11 Động vật Chân khớp
12 Thực vật
13 Côn trùng
14 Thực vật có hoa
15 Thực vật hai lá mầm thật sự
16 International Plant Names Index
17 Đại học Harvard
18 Australian Plant Name Index
19 Vườn thực vật hoàng gia Kew
20 Múi giờ
21 Bộ Cánh vẩy
22 Bướm đêm
23 Bọ cánh cứng
24 Quy ước giờ mùa hè
25 Wayback Machine
26 Wikispecies
27 UTC+02:00
28 Quốc gia
29 Thực vật một lá mầm
30 Tỉnh (Pháp)
31 Mật độ dân số
32 Danh sách quốc gia có chủ quyền
33 Hoa Kỳ
34 Sách đỏ IUCN
35 Pháp
36 Cao độ
37 Ngành Dương xỉ
38 ISBN
39 Danh pháp đồng nghĩa
40 Thị trưởng
41 UTC+03:00
42 Phân ngành
43 Động vật có dây sống
44 Thổ Nhĩ Kỳ
45 Nhánh hoa Hồng
46 Giờ Đông Âu
47 Việt Nam
48 Giờ mùa hè Đông Âu
49 Tình trạng bảo tồn
50 Bộ Cánh màng
51 Nhện
52 Động vật Chân kìm
53 Lớp Hình nhện
54 Arachnomorpha
55 Bướm đêm Geometer
56 Vùng của Pháp
57 Polyphaga
58 Bộ Măng tây
59 INSEE
60 Quận của Pháp
61 Tổng của Pháp
62 Tông (sinh học)
63 Phân cấp hành chính Thổ Nhĩ Kỳ
64 Quốc kỳ Pháp
65 Ấn Độ
66 Danh sách mã bưu chính ở Pháp
67 Xã của Pháp
68 UTC+01:00
69 Tiếng Anh
70 Giờ chuẩn Trung Âu
71 Ruồi
72 Noctuidae
73 Họ Xén tóc
74 Ngành Rêu
75 Trung Quốc
76 Rêu
77 Bộ Cúc
78 Lớp Chân bụng
79 Tiểu bang Hoa Kỳ
80 Chrysomeloidea
81 Họ Cúc
82 UTC−05:00
83 Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ
84 DOI
85 Đức
86 Giờ mùa hè Trung Âu
87 Họ Lan
88 Tropicos
89 Nhật Bản
90 Kilômét vuông
91 Bryopsida
92 Làng
93 Múi giờ miền Trung (Bắc Mỹ)
94 Bộ Đậu
95 Erebidae
96 Vườn Bách thảo Missouri
97 Họ Đậu
98 UTC+05:30
99 Bộ Hòa thảo
100 Giờ chuẩn Ấn Độ
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>