Paintings popularity ranking in Tamil Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.5
# Title Popularity
1மோனா லிசா
2இந்திய மாநில மரங்களின் பட்டியல்
3சதா சகாய மாதா
4புனித தமியானோ சிலுவை
5ஆதாமின் உருவாக்கம்
6கடைசித் தீர்ப்பு (மைக்கலாஞ்சலோ)
7விண்மீன்கள் நிறைந்த இரவு
8இரவுக் காவல் (ஓவியம்)
9படிமங்களின் நம்பிக்கைத் துரோகம் (ஓவியம்)
10ஏதென்சு கல்விக்கூடம்
11உணர்வுப்பதிவு, சூரியோதயம்
12முத்துத் தோட்டுடனான சிறுமி (ஓவியம்)
13இயேசு பிறப்பின் முன்னறிவிப்பு (பொட்டிச்செல்லி)
14கெர்னீக்கா (ஓவியம்)
15சாக்கிரட்டீசுவின் மரணம்
16நீங்கா நினைவு
17சிசுடைன் சிற்றாலய உட்கூரை
18இறுதி இராவுணவு அருட்சாதனம் (ஓவியம்)
19நீல உடைப் பெண் கடிதம் வாசிக்கிறாள் (ஓவியம்)
20சிலுவையின் புனித யோவானின் கிறித்து (ஓவியம்)
21சிறிய தெரு (ஓவியம்)
22வானியலாளர் (ஓவியம்)
23கூட்டமைவு VII (ஓவியம்)
24ஒன்பதாவது அலை (ஓவியம்)
25இசைக் கலைஞர்கள் (கரவாஜியோ)
26முடிசூடிய மரியா (ஜியோட்டோ)
27புத்தகப்புழு (ஓவியம்)
28நீல அறை (பிக்காசோ)
29மார்த்தாவும் மகதலா மரியாவும் (கரவாஜியோ)
30கைத்தீராவுக்குக் கப்பலேறுதல் (ஓவியம்)
31அழும் பெண்
32அணைப்பட்டி பாறை ஓவியங்கள்
33சிவப்புத் திராட்சைத் தோட்டம்
34வயதான கிட்டார் கலைஞர்
35லா கிரான்டே ஜாட் தீவில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பின்னேரம்
36த ப்ளஸட் டேமோசல்
37நீலப் பையன்
38விசிறியுடன் ஒரு பெண்
39இரவுச் சிற்றுண்டியகம் (ஓவியம்)
1-100