People popularity ranking in Belarusian Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.04
# Title Popularity
1Карлес Пучдэмон
2Францыск Скарына
3Уладзімір Караткевіч
4Васіль Быкаў
5Янка Купала
6Ефрасіння Полацкая
7Якуб Колас
8Рагнеда Рагвалодаўна
9Максім Багдановіч
10Францішак Багушэвіч
11Рыгор Барадулін
12Кандрат Крапіва
13Змітрок Бядуля
14Пятрусь Броўка
15Максім Танк
16Алесь Разанаў
17Валерый Францавіч Буяк
18Адам Міцкевіч
19Яўгенія Янішчыц
20Янка Брыль
21Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка
22Кузьма Чорны
23Кастусь Каліноўскі
24Іван Мележ
25Алаіза Пашкевіч
26Анатоль Вярцінскі
27Ян Баршчэўскі
28Янка Сіпакоў
29Кірыла Тураўскі
30Аляксей Дудараў
31Сымон Будны
32Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін
33Пімен Панчанка
34Мікола Гусоўскі
35Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч
36Іван Навуменка
37Іван Шамякін
38Максім Гарэцкі
39Тадэвуш Касцюшка
40Міхась Зарэцкі
41Вітаўт
42Андрэй Макаёнак
43Ніл Гілевіч
44Уладзімір Дубоўка
45Міхась Стральцоў
46Святлана Аляксандраўна Алексіевіч
47Сімяон Полацкі
48Віктар Казько
49Раіса Баравікова
50Вацлаў Ластоўскі
51Іван Пташнікаў
52Яўхім Фёдаравіч Карскі
53Напалеон I Банапарт
54Георгій Марчук
55Ісус Хрыстос
56Васіль Зуёнак
57Васіль Цяпінскі
58Платон
59Аляксандра Мікалаеўна Борціч
60Янка Маўр
61Тарас Рыгоравіч Шаўчэнка
62Аркадзь Куляшоў
63Браніслаў Адамавіч Тарашкевіч
64Ядвігін Ш.
65Ягайла
66Іван Чыгрынаў
67Іосіф Вісарыёнавіч Сталін
68Пётр I (імператар расійскі)
69Генадзь Пашкоў
70Янка Лучына
71Ян Чачот
72Уільям Шэкспір
73Усяслаў Брачыславіч
74Зміцер Жылуновіч
75Альберт Эйнштэйн
76Леанід Васільевіч Дранько-Майсюк
77Алесь Петрашкевіч
78Адольф Гітлер
79Марк Шагал
80Алесь Адамовіч
81Альгерд
82Ян Павел II
83Артур Вольскі
84Міхась Лынькоў
85Эрнэст Хемінгуэй
86Барак Абама
87Зянон Пазняк
88Людміла Рублеўская
89Арыстоцель
90Юзаф Пілсудскі
91Міндоўг
92Ларыса Геніюш
93Уладзімір Ільіч Ленін
94Хрыстафор Калумб
95Уладзімір Аляксеевіч Арлоў
96Адам Глобус
97Яраслаў Уладзіміравіч
98Віктар Карамазаў
99Антон Луцкевіч
100Алесь Жук
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>