People popularity ranking in Belarusian Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.5
# Title Popularity
1Карлес Пучдэмон
2Янка Купала
3Францыск Скарына
4Уладзімір Караткевіч
5Васіль Быкаў
6Якуб Колас
7Ефрасіння Полацкая
8Максім Багдановіч
9Рагнеда Рагвалодаўна
10Францішак Багушэвіч
11Рыгор Барадулін
12Кандрат Крапіва
13Максім Танк
14Змітрок Бядуля
15Алесь Разанаў
16Пятрусь Броўка
17Яўгенія Янішчыц
18Адам Міцкевіч
19Янка Брыль
20Кузьма Чорны
21Кастусь Каліноўскі
22Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка
23Валерый Францавіч Буяк
24Іван Мележ
25Алаіза Пашкевіч
26Ян Баршчэўскі
27Янка Сіпакоў
28Кірыла Тураўскі
29Аляксей Дудараў
30Мікола Гусоўскі
31Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч
32Сымон Будны
33Пімен Панчанка
34Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін
35Іван Шамякін
36Іван Навуменка
37Максім Гарэцкі
38Вітаўт
39Тадэвуш Касцюшка
40Міхась Зарэцкі
41Андрэй Макаёнак
42Ніл Гілевіч
43Міхась Стральцоў
44Уладзімір Дубоўка
45Сімяон Полацкі
46Святлана Аляксандраўна Алексіевіч
47Вацлаў Ластоўскі
48Віктар Казько
49Георгій Марчук
50Яўхім Фёдаравіч Карскі
51Іван Пташнікаў
52Аркадзь Куляшоў
53Янка Маўр
54Напалеон I Банапарт
55Васіль Цяпінскі
56Ісус Хрыстос
57Васіль Зуёнак
58Ядвігін Ш.
59Ян Чачот
60Ягайла
61Платон
62Браніслаў Адамавіч Тарашкевіч
63Тарас Рыгоравіч Шаўчэнка
64Аляксандра Мікалаеўна Борціч
65Адольф Гітлер
66Іван Чыгрынаў
67Іосіф Вісарыёнавіч Сталін
68Усяслаў Брачыславіч
69Алесь Петрашкевіч
70Пётр I (імператар расійскі)
71Людміла Рублеўская
72Янка Лучына
73Зміцер Жылуновіч
74Марк Шагал
75Уільям Шэкспір
76Зянон Пазняк
77Алесь Адамовіч
78Альгерд
79Альберт Эйнштэйн
80Міхась Лынькоў
81Артур Вольскі
82Ларыса Геніюш
83Міндоўг
84Ян Павел II
85Эрнэст Хемінгуэй
86Адам Глобус
87Уладзімір Аляксеевіч Арлоў
88Барак Абама
89Юзаф Пілсудскі
90Рагвалод
91Яраслаў Уладзіміравіч
92Арыстоцель
93Антон Луцкевіч
94Алесь Жук
95Уладзімір Ільіч Ленін
96Віктар Карамазаў
97Сяргей Іванавіч Грахоўскі
98Алесь Гарун
99Анатоль Вярцінскі
100Генадзь Бураўкін
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>