Films popularity ranking in Min Nan Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.5
# Title Popularity
1Il Postino
2Avatar
3The Lion King
4Casablanca (iáⁿ-hì)
5Inception
6The Little Mermaid
7Chhù-piⁿ Totoro
8The Fox and the Hound
9Metropolis
10Bambi
11Koyaanisqatsi
12Thài-iông chi Ko
13Khàm-téng ê Ponyo
14Brother Bear
15Siáⁿ-lâng mā m̄-chai
16Im-ga̍k ê Siaⁿ-im (tiān-iáⁿ)
17Hîm (tiān-iáⁿ)
18Dumbo
19Hái-kak 7-hō
20Ka-lông (tiān-iáⁿ)
21Goá ê Káu-á Miā
22Dark City
23Charlotte's Web 2: Wilbur's Great Adventure
24Bô-bí-lo̍k
25Charlotte's Web (1973 nî tiān-iáⁿ)
26The Rescuers
27Tomcats (tiān-iáⁿ)
28The Land Before Time
29Siōng-boé-ê Khui-hām-lâng
30Charlotte's Web (2006 nî tiān-iáⁿ)
31An American Tail
32Ji̍t-pún Khun-thiông-kì
33Frozen
34Lí ê Miâ-jī.
35Beauty and the Beast
36Sayun chi Cheng
37Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘
38One Hundred and One Dalmatians
39Titanic (1997 nî tiān-iáⁿ)
40Kotonoha no Niwa
41Avengers: Endgame
423 Idiots
432001: Thài-khong Bān-iû (tiān-iáⁿ)
44Monsters, Inc.
45Sen to Tihiro no Kamikakusi
46Die Hard
47Snow White and the Seven Dwarfs
48Mô͘-hoat Kî-iân
49The Jungle Book (1967 nî tiān-iáⁿ)
50Intouchables
51Ióng-kám Thoân-soat
52The Truman Show
53One Piece The Movie Episode Chopper + Tang Khui Kî-chek Eng-hoe
54Kang-hu (tiān-iáⁿ)
55? (tiān-iáⁿ)
56Koài-siù Tāi-ha̍k
57Thiaⁿ-soeh
58The Avengers (2012 nî tiān-iáⁿ)
59Jû-kó Chá Ti-tō Lâm-seng Iā Hōe Pī Sèng-chhim
60Lady and the Tramp
61Pinocchio (1940 nî tiān-iáⁿ)
62Ngó͘ tek Siàu-lú Sî-tāi
63Sú-sū (tiān-iáⁿ)
64Hit kuí nî, Lán Tàu-tīn Tui ê Cha-bó͘-gín-á
65Te̍k Jîn-kia̍t chi Sîn-to͘ Liông-ông
66Mononoke Hime
67Oliver & Company
68The Aristocats
69Jaws
70Thiⁿ-téng ê Siâⁿ
71Howl ê Tín-tāng Siâⁿ-pó
72Pi-chêng Siâⁿ-chhī
73Cha̍p Nî (tiān-iáⁿ)
74Hóe-kim-ko͘ ê Thióng-á-po͘
75The Great Mouse Detective
76PK (tiān-iáⁿ)
77Mazyo no Takkyûbin
78Ian-ú Bông-bông
79The Rescuers Down Under
80Khàu-pi
81Ngō͘-bān kap Phian-kiàn (2015)
82Avengers: Infinity War
83Lucy (2014 tiān-iáⁿ)
84Koizora (tiān-iáⁿ)
85Iron Man (2008 nî tiān-iáⁿ)
86Captain Marvel (tiān-iáⁿ)
87Corpse Bride
88Black Panther (tiān-iáⁿ)
89Âng Ti
90Moneyball
91Les Choristes
92Captain America: The First Avenger
93Hoán-hāu (Tiān-iáⁿ)
94Spider-Man: Homecoming
95Avengers: Age of Ultron
96Thor (tiān-iáⁿ)
97Ngó͘ Sī It Phiàn Hûn
98GoldenEye
99Niau ê Pò-un
100The Cat Concerto
1-100 | 101-200 > >>