AI ranking in Min Nan Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.04

This page contains articles of Min Nan Wikipedia that have been edited by the largest number of authors in January 2009. In this case, anonymous and registered Wikipedia authors (including bots) were taken into account.

# Changes Title Authors
301+2959 10 goe̍h 1 ji̍t
302+ 10 goe̍h 3 ji̍t
303+ 10 goe̍h 5 ji̍t
304+2966 10 goe̍h 11 ji̍t
305+2967 10 goe̍h 12 ji̍t
306+656 10 goe̍h 14 ji̍t
307+2969 10 goe̍h 16 ji̍t
308+2972 10 goe̍h 18 ji̍t
309+657 10 goe̍h 19 ji̍t
310+2972 10 goe̍h 20 ji̍t
311+2973 10 goe̍h 21 ji̍t
312+ 10 goe̍h 24 ji̍t
313+2975 10 goe̍h 26 ji̍t
314+2978 10 goe̍h 28 ji̍t
315+2979 10 goe̍h 29 ji̍t
316+ 10 goe̍h 31 ji̍t
317+669 12 goe̍h 19 ji̍t
318+670 12 goe̍h 20 ji̍t
319+677 12 goe̍h 26 ji̍t
320+2996 12 goe̍h 29 ji̍t
321+ 11 goe̍h 18 ji̍t
322+ 11 goe̍h 24 ji̍t
323+3017 11 goe̍h 27 ji̍t
324+722 Herbert Hoover
325+733 Gerald Ford
326+736 George H. W. Bush
327+3151 Yokohama-chhī
328+808 Romania
329+ Ô͘
330+ Hái-kak 7-hō
331+ Messier 2
332+ Tōa-tn̂g-khún
333+ Seoul Te̍k-pia̍t-chhī
334+ Cairo
335+ Tâi-oân Sîn-ha̍k-īⁿ
336+ Tân Ho̍k-chì
337+ Wall Street
338+ Messier 16
339+ Messier 21
340+ Messier 24
341+ Manhattan
342+ D
343+ E
344+ F
345+ G
346+ I
347+ J
348+ K
349+ L
350+ N
351+ O
352+ P
353+ Q
354+ R
355+ S
356+ T
357+ U
358+ V
359+ W
360+ Y
361+ Z
362+ Lí Jîn-kùi
363+ 1869 nî
364+ 1862 nî
365+ 1860 nî
366+ 1858 nî
367+ 1836 nî
368+ 1811 nî
369+ 1809 nî
370+ 1808 nî
371+ 1806 nî
372+ 1805 nî
373+ 1804 nî
374+ 1803 nî
375+ 1802 nî
376+ 1801 nî
377+ 1800 nî
378+ Winston Churchill
379+ Iu-seng-ha̍k
380+3174 Lâm Holland Séng
381+787 Wikipedia
382+ Lé-sio̍k
383+ I-ha̍k
384+794 Tâi-oân
385+801 Wiki
386+ Lâm-ke̍k-iûⁿ
387-111 Pek-kho-choân-su
388-344 Liân-ha̍p Ông-kok
389-343 Ui-le̍k-sū
390-110 Iraq
391+813 Mesopotamia
392-110 Se-pan-gâ
393+ Oa̍t-lâm-gú
394-110 Pe̍k-ní-gī
395-387 Ò-tē-lī
396-108 Sūi-se
397+ Í-tāi-lī
398+814 Hun-lân
399+821 Eng-gí
400-106 Liân-ha̍p-kok
<< < 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 > >>