AI ranking in Min Nan Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.04
# Changes Title Authors
1+159 COVID-19
2+ Chiúⁿ Kài-se̍k
3+ Mahatma Gandhi
4+ Pe̍h-lâng
5+ Chit-lú-chheⁿ
6+ FireEye
7+ Tē-kiû
8+ Nobel Seng-lí-ha̍k I-ha̍k Chióng
9+ Nobel Bu̍t-lí-ha̍k Chióng
10+ Nobel Hòa-ha̍k Chióng
11+ Nobel Bûn-ha̍k Chióng
12+ Nobel Keng-chè-ha̍k chióng
13+ Tungsten-kǹg
14+ Wien
15+ Martin Luther King
16+ Kim Tae-hee
17+ Choi Soo-jong
18+ Kiú-bóe-hô͘ Gōa-toān
19+ Nobelium
20+498 Donald Trump
21+ Hui-chiu-hē Bí-kok-lâng
22+ Pa-lí Tē-hā-thih 1-hō Soàⁿ
23+ Kap-á-siû
24+ Hoán-hāu
25+ Siâⁿ-koan Khu (Lhasa)
26+ Krakės Tiúⁿ-ló-khu
27+ Kéng-bóe Ài-ióng-sòaⁿ
28+ Siōng-īⁿ
29+ Hā-īⁿ
30+ Haru
31+ Goân-chú-kà
32+ Love Live!
33+ Chiong-ke̍k It-ka
34+ Thó͘-chheⁿ
35+ Elizabeth 2-sè
36+70 Bûn-jī hē-thóng lia̍t-toaⁿ
37+ ISO 3602
38+ Tiong-hoâ Bîn-kok
39+ Goân-sò͘ lia̍t-toaⁿ
40+68 Ji̍t-thâu
41+ Côte d'Ivoire
42+ Goe̍h-niû
43+183 Nobel Chióng
44+184 Nobel Hô-pêng Chióng
45+ Tâi-oân Tiān-sī Kong-si
46+ Kofi Annan
47+ Alfred Nobel
48+ Mê-ông-chheⁿ
49+ Hái-ông-chheⁿ
50+ Kim-chheⁿ
51+ Chúi-chheⁿ
52+ Hóe-chheⁿ
53+ Bo̍k-chheⁿ
54+ Thian-ông-chheⁿ
55+ Cheh-khùi
56+ So͘-kat-lân
57+ Se-hoan-liân
58+ Muhammad Yunus
59+ Chǹg-chúi-théng
60+ Phishing
61+ Ban Ki-moon
62+ Hoé-piah
63+ Iū-á
64+ Phô-tô-iū
65+ Gordon Brown
66+ Tony Blair
67+43 Hillary Clinton
68+ Adolf Hitler
69+ Lō͘-se-a-gí
70+ Bîn-chú Tóng (Bí-kok)
71+ Nancy Pelosi
72+208 Thomas Jefferson
73+209 James Madison
74+210 James Monroe
75+221 James K. Polk
76+250 Woodrow Wilson
77+ Kiōng-hô Tóng (Bí-kok)
78+ Sex Pistols
79+ Winston Churchill
80+ Jefferson Davis
81+ Margaret Thatcher
82+ Guatemala Chhī
83+ Siōng Silesia
84+ N̂g Hiān-hôan
85+ Monzón
86+ Siau Bí-khîm
87+ Messier thian-thé
88+ David Cameron
89+ Pixar
90+ Be̍h-liâu Tâi-sok Kang-gia̍p Hn̂g-khu
91+ Jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘
92+ George Clinton
93+ Madeleine Albright
94+ Bí-kok Kok-bū Pō͘-tiúⁿ
95+ Daniel Inouye
96+ Iâm-hoà chúi-sò͘
97+ Liû-hoà chúi-sò͘
98+ Victoria (Liân-ha̍p Ông-kok)
99+ Hāi
100+ Si̍p Kīn-pêng
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>