Universities popularity ranking in Slovak Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.04
# Title Popularity
1Univerzita Komenského v Bratislave
2Universitas Istropolitana
3Harvard University
4Žilinská univerzita v Žiline
5Karlova univerzita
6Slovenská technická univerzita v Bratislave
7Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8Ekonomická univerzita v Bratislave
9Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
10Paneurópska vysoká škola
11Technická univerzita v Košiciach
12University of Oxford
13Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
14Prešovská univerzita v Prešove
15Trnavská univerzita v Trnave
16University of Cambridge
17Yale University
18Massachusetts Institute of Technology
19Masarykova univerzita
20Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M. V. Lomonosova
21Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
22Katolícka univerzita v Ružomberku
23Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
24Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
25Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26Stanford University
27Trnavská univerzita (historická)
28Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnych otnošenij
29Technická univerzita vo Zvolene
30Bolonská univerzita
31Princeton University
32Columbia University in the City of New York
33Uniwersytet Jagielloński
34Viedenská univerzita
35Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
36Univerzita Palackého v Olomouci
37Univerzita J. Selyeho
38University of California, Los Angeles
39Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
40České vysoké učení technické v Praze
41University of British Columbia
42Humboldt-Universität zu Berlin
43California Institute of Technology
44University of California
45Parížska univerzita
46Cornell University
47Hebrejská jeruzalemská univerzita
48Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
49Tókjó daigaku
50University of St Andrews
51The Imperial College of Science, Technology and Medicine
52University of Edinburgh
53Padovská univerzita
54University of California, Berkeley
55Purdue University
56Univerzita Notre Dame du Lac
57The University of Texas at Austin
58Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
59New York University
60Kláštor Heiligenkreuz
61Vilniuská univerzita
62University of Chicago
63Janáčkova akademie múzických umění
64Glasgow School of Art
65Fordham University
66Københavns Universitet
67Akademie múzických umění v Praze
68Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
69Uniwersytet Wrocławski
70Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
71Pej-ťing ta-süe
72Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
73Alžbetínska univerzita
74Západočeská univerzita v Plzni
75Carihradská univerzita
76Boston College
77Universitat Ben Gurion ba-Negev
78Mendelova univerzita v Brně
79Rockefeller University
80Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
81Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
82Freie Universität Berlin
83Uppsala universitet
84Univerzitet u Beogradu
85Ústav fyzikálnych vied
86Košická kráľovská akadémia
87Goethe-Universität Frankfurt
88Texas A&M University
89Universidade de Coimbra
90Johns Hopkins University
91Universitat Tel-Aviv
92Pázmaneum
93Háskóli Íslands
94Mechon Weizmann le-mada
95Rijksuniversiteit Groningen
96University of Southern California
97Eberhard Karls Universität Tübingen
98Technische Universität München
99Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
100Universidade Federal da Bahia
1-100 | 101-200 > >>