Books popularity ranking in Min Nan Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.6

Popular articles in all the time (1-100)

# Title Popularity
1Chheh
2Quran
32004 nî Ìn-tō͘-iûⁿ tē-tāng
4Sè-kài Jîn-koân Soan-giân
5Sin-iok Sèng-keng
6Encyclopædia Britannica
7Odusseia
8Ilias
9Kū-iok Sèng-keng
10Don Quijote
11Sù-tô͘ Hēng-toān
12Wikivoyage
13Mahabharata
141001 Mî
15Chhòng-sè-kì
16Chhut-Ai-ki̍p-kì
17Sîn-khiok
18Má-thài Hok-im
19Lō͘-ka Hok-im
20Sió Ông-chú
21Kiōng-sán-tóng Soan-giân
22Se-iû-kì
23Lī-bī-kì
24Ko-lîm-to Chiân-su
25Sin-bēng-kì
26Leviathan (chheh)
27Bîn-sò͘-kì
28Goân-sī Bu̍t-gú
29Lūn Chéng ê Khí-goân
30Lō͘-tek-kì
31Ramayana
32Si̍t-chāi ê hok-khì
33Chu-pún-lūn
34Iok-su-a-kì
35Sū-su-kì
36Tōng-bu̍t Lông-tiûⁿ
37Tiām-chīⁿ ê Chhun-thiⁿ
38Rapunzel
39Âng-lâu-bāng
40Si-keng
41Soat-bûn Kái-jī
42Iû-tāi Hok-im
43Jîn-kan Sit-keh
44Talmud
45Charlotte's Web
46Hái-té Nn̄g-bān Lí
47James Bond
48Nationalencyklopedin
49Lūn-gú
50Sherlock Holmes ê Mō͘-hiám
51Pun Tùi-pêng ê Hù-koān-kong
52Bô-chûn-chāi ê khiâ-sū
53L'Assommoir
54Thian-kong Khai-bu̍t
55Pek-ka-sèng
56Alice ê Sian-kài Mō͘-hiám
57Tâi-oân-lâng 400 Nî Sú
58Sun-chú Peng-hoat
59Mein Kampf
60Sam-kok Ián-gī
61Tō-tek-keng
62Bhagavad Gita
63Upanishad
64Anna Karenina
65Lâm-sek hô͘-chhiu
66Frankenstein
67Chiàn-cheng kap Hô-pêng
68E̍k-keng (bûn-su)
69Sù-su Ngó͘-keng
70Chúi-hó͘
71Tāi Ko-hiông Kiàn-siat Lūn kap Chhī ê Hiān-sè
72Chhian-kim-phó͘
73Khé-sī-lio̍k
74Chhian-jī-bûn
75Iok-hān Hok-im
76Sú-kì
77Siā-hōe khè-iok lí-lūn
78Má-khó Hok-im
79The Remains of the Day
80Shahnameh
81Oz ê Tōa Su̍t-sū
82Kam-sī kap Chhú-hoa̍t
83The Great Gatsby
84Si̍p-sam-keng
85Sù-khò͘ Choân-su
86Pî-hái Kì-iû
87Tom a-peh ê Liâu-á
88Saⁿ Kiàm-kheh
89Chhek lîm pat im
90Hàn-su
91Moby-Dick
92San-hái-keng
93Monte Cristo ê Koān-kong
94Sam-si̍p-lio̍k Kè
95Chēng-iā-su
96Lô-má-su
97Hùn-bîn Chèng-im
98Pe̍h-soat
99Sherlock Holmes ê Hôe-e̍k
100Pâng Su-kî ê Chho͘-loân Lo̍k-hn̂g
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>