Books popularity ranking in Min Nan Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.04
# Title Popularity
1Sè-kài Jîn-koân Soan-giân
2Sin-iok Sèng-keng
3Odusseia
4Encyclopædia Britannica
5Kū-iok Sèng-keng
6Ilias
7Don Quijote
8Sù-tô͘ Hēng-toān
9Mahabharata
101001 Mî
11Chhòng-sè-kì
12Chhut-Ai-ki̍p-kì
13Sîn-khiok
14Lō͘-ka Hok-im
15Má-thài Hok-im
16Wikivoyage
17Sió Ông-chú
18Kiōng-sán-tóng Soan-giân
19Lī-bī-kì
20Se-iû-kì
21Sin-bēng-kì
22Ko-lîm-to Chiân-su
23Leviathan (chheh)
24Bîn-sò͘-kì
25Goân-sī Bu̍t-gú
26Lō͘-tek-kì
27Si̍t-chāi ê hok-khì
28Ramayana
29Chu-pún-lūn
30Lūn Chéng ê Khí-goân
31Iok-su-a-kì
32Sū-su-kì
33Tōng-bu̍t Lông-tiûⁿ
34Tiām-chīⁿ ê Chhun-thiⁿ
35Âng-lâu-bāng
36Si-keng
37Soat-bûn Kái-jī
38Iû-tāi Hok-im
39Rapunzel
40Jîn-kan Sit-keh
41Charlotte's Web
42Hái-té Nn̄g-bān Lí
43Lūn-gú
44Pun Tùi-pêng ê Hù-koān-kong
45Bô-chûn-chāi ê khiâ-sū
46L'Assommoir
47Chûn-chāi kap Sî-kan
48Thian-kong Khai-bu̍t
49James Bond
50Pek-ka-sèng
51Sun-chú Peng-hoat
52Sherlock Holmes ê Mō͘-hiám
53Sam-kok Ián-gī
54Tâi-oân-lâng 400 Nî Sú
55Mein Kampf
56Alice ê Sian-kài Mō͘-hiám
57Tāi Ko-hiông Kiàn-siat Lūn kap Chhī ê Hiān-sè
58Chhian-kim-phó͘
59Bhagavad Gita
60Tō-tek-keng
61Chúi-hó͘
62Sù-su Ngó͘-keng
63Chhian-jī-bûn
64Siā-hōe khè-iok lí-lūn
65Upanishad
66Sú-kì
67E̍k-keng (bûn-su)
68Iok-hān Hok-im
69Anna Karenina
70Khé-sī-lio̍k
71The Remains of the Day
72Pî-hái Kì-iû
73Si̍p-sam-keng
74Má-khó Hok-im
75Oz ê Tōa Su̍t-sū
76Chiàn-cheng kap Hô-pêng
77Chēng-iā-su
78Sam-giân Jī-phek
79Sam-si̍p-lio̍k Kè
80Hàn-su
81Saⁿ Kiàm-kheh
82Sherlock Holmes ê Hôe-e̍k
83Í-sap Gū-giân
84Frankenstein
85Hùn-bîn Chèng-im
86Kam-sī kap Chhú-hoa̍t
87Tông Bêng-hông Chhiu Iā Ngô͘-tông Ú
88Pâng Su-kî ê Chho͘-loân Lo̍k-hn̂g
89San-hái-keng
90Monte Cristo ê Koān-kong
91Shahnameh
92A Game of Thrones
93Bohemia ê Chhiú-bûn
94Ji̍t-pún Su-kì
95Sèng-keng gōa-tián
96Lô-má-su
97Chhun-chhiu Chó--sī Toān
98Tiong-iông
99Sù-khò͘ Choân-su
100It (siáu-soat)
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>