AI ranking in Min Nan Wikipedia

WikiRank.net
ver. 1.04

This page contains articles of Min Nan Wikipedia that have been edited by the largest number of authors. In this case, only registered Wikipedia authors were taken into account, without bots.

# Title Authors
6201 O
6202 U
6203 V
6204 1867 nî
6205 1866 nî
6206 1845 nî
6207 1820 nî
6208 1815 nî
6209 1812 nî
6210 1802 nî
6211 Messier 25
6212 Messier 28
6213 Messier 40
6214 Messier 43
6215 Messier 44
6216 Messier 49
6217 Lí-sióng khì-thé chōng-thài hong-thêng-sek
6218 Mô͘-hui
6219 Jefferson Davis
6220 14 sè-kí
6221 12 sè-kí
6222 Ngô͘ Hông-kî
6223 Khó͘ Siah-khiam
6224 Sakharov Chióng
6225 Tâi-oân Le̍k Tóng
6226 Chēng-me̍h
6227 Phû-tô-thn̂g
6228 Verner von Heidenstam
6229 Karl Gjellerup
6230 9 sè-kí
6231 8 sè-kí
6232 6 sè-kí
6233 4 sè-kí
6234 3 sè-kí
6235 Lo̍k-nâ Tn̂g-bóe-chheⁿ
6236 Bîn-chú Tóng (Hiong-káng)
6237 Eugene O’Neill
6238 Acre
6239 Amapá
6240 Tocantins
6241 Chaco Séng
6242 Entre Ríos Séng
6243 La Pampa Séng
6244 La Rioja Séng
6245 Mendoza Séng
6246 Misiones Séng
6247 Santiago del Estero Séng
6248 Tierra del Fuego Séng
6249 Horikita Maki
6250 Liam Neeson
6251 Henri Poincaré
6252 Immanuel Kant
6253 Morris (ang-á-oē)
6254 Situ Gintung
6255 Chhiu Kín
6256 Siang-siⁿ sò͘-sò͘
6257 Wendelin Werner
6258 Vladimir Voevodskij
6259 Pierre-Louis Lions
6260 Mori Sigehumi
6261 Hanada Syônen Si
6262 Tāi-chèng Thian-hông
6263 Lêng-sng sûn-khoân
6264 Koan-tông-khu
6265 Chhim-chúi-po͘-khu
6266 Iû-chiam-ōng-khu
6267 Gerd Faltings
6268 Simon Donaldson
6269 Khu Sêng-tông
6270 William Thurston
6271 Alain Connes
6272 Enrico Bombieri
6273 Sergej Petrovič Novikov
6274 Hironaka Heisuke
6275 (Deleted article)
6276 Sai-kòng-khu
6277 Tūn-mn̂g-khu
6278 Nakano-khu
6279 Suginami-khu
6280 Tosima-khu
6281 Taitô-khu
6282 Atle Selberg
6283 Laurent Schwartz
6284 Bok Tàn
6285 (Deleted article)
6286 Apayao
6287 Aurora
6288 Bataan
6289 Camiguin
6290 Cotabato
6291 Guimaras
6292 Kalinga
6293 Lanao del Norte
6294 Lanao del Sur
6295 Maguindanao
6296 Misamis Occidental
6297 Nueva Ecija
6298 Occidental Mindoro
6299 Oriental Mindoro
6300 Quezon